Välkommen till
Norrala Mantalsägarekassa

Norrala Mantalsägarekassa ägs av ca 200 jord- och skogsägare inom Norrala socken. Föreningen förvaltar egen skog samt arrenderar ut mark, framförallt i form av fritidshustomter.

Nyheter