Vår Historia | Norrala Mantalsägarekassa

År 1642 delades Norrala socken i fyra delar. Den mark som inte ingick i delningen, mestadels öar och halvöar efter hela kustremsan inom Norrala socken, blev tilldelad Norrala hemmansägares allmänning. Norrala Mantalsägarekassa bildades sedan av avkastningen från denna allmänning. Från början var fisket den viktigaste inkomsten för kassan, numera är det intäkterna från de 225 arrendetomterna. Förutom arrendetomterna förvaltar kassan också en del skog längs Norrala sockens kustremsa.

Norrala Mantalsägarekassa ägs gemensamt av ca 200 jord- och skogsbrukare i Norrala socken. Det trygga ägandet och långsiktigheten borgar för att Norrala Mantalsägarekassa även i framtiden kommer att vara en positiv och stabil markförvaltare och för stugägare ett bra och säkert sätt att arrendera sin tomt.